Susanna Bruunin puhe valtuustossa: Palvelut ja monituottajamalli

Etusivu,Kirjoituksia

Susanna Bruunin puhe valtuustossa 17.6.2013

Nyt käsittelyssä olevan strategialuonnoksen yhden painopistealueen otsikko on ”PALVELUT UUDISTUVAT”. Tekstin mukaan palvelujen järjestämistapoja on arvioitava ennakkoluulottomasti. Sosialidemokraatit ovat myös strategian valmistelun yhteydessä puolustaneet kaupungin omaa palvelutuotantoa. Tämä linja ei perustu ennakkoluuloon. On olemassa näyttöä siitä, etteivät ostopalvelut ole läheskään aina edes taloudellisesti edullisia laadusta puhumattakaan. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää arvioida ostopalvelun käyttöä aina tapauskohtaisesti.

Kaupungin oman palvelutuotannon tulee olla aina ensisijassa ja sitä voidaan harkitusti täydentää järjestöjen, yhteiskunnallisten yritysten tai yritysten tuottamilla ostopalveluilla. Siksi kaupungin itse tuottamia palveluita on jatkossakin kehitettävä aktiivisesti vastaamaan entistä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin kustannustehokkaasti.

Vantaa ei myöskään saa jäädä millään osa-alueella ulkopuolisen palvelutarjonnan ja hinnoittelun armoille. Sellaisessa tilanteessa ostopalvelun hinnalla on taipumus nousta. Kaupungin oma tuotanto ja siten osaaminen ja tuotantovalmius tulee säilyttää kautta linjan.

Tärkeintä on se, että vantaalaisille voidaan tarjota heidän tarvitsemansa palvelut laadukkaina ja kustannustehokkaina ja oikea-aikaisesti. Tämä voidaan varmistaa parhaiten nojautumalla kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Aivan ensiksi tulee selvittää, mitä Vantaalaisessa päätöksenteossa tarkoitetaan monituottajamallilla. Sen jälkeen mahdollinen mallin toimeenpano on harkittava ja tuotava poliittiseen päätöksentekoon.

Nyt käsittelyssä olevassa Strategialuonnoksessa vuosille 2013 – 2016 monituottajamalli on määritelty seuraavasti:

”Monituottajamallilla tarkoitetaan palvelujen tuotantomallia, jossa kaupungin omaa palvelutuotantoa täydennetään yritysten, kolmannen sektorin ja yhteiskunnallisten yritysten palvelutuotannolla.”

Strategialuonnokseen on lisätty myös reunaehdot ostopalvelujen käytölle. Kaupunginjohtajan esityksessä todetaan:

’Lisäksi palvelujen ei tule olla kalliimpia kuin kaupungin itse tuottamien palvelujen ja laadun tulee olla vähintään samalla tasolla; ulkoistaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.’

Tällä monituottajamallin määritelmällä ja asetetuilla reunaehdoilla esitys on mielestäni hyväksyttävissä.


Susanna Bruun
p. 040 7209848
s-posti: bruun.susanna@gmail.com
susannabruun.fi