Päivähoidosta

Kirjoituksia

Viime viikkoina on käyty julkisuudessa keskustelua siitä, tulisiko lapsiperheissä elää ja tehdä valintoja lasten, vanhempien vai kenties ympäröivän yhteiskunnan ehdoilla. Yksi keskeinen keskustelun ulottuvuus on jälleen kerran ollut kysymys alle kouluikäisten lasten päivähoidosta. Tulisiko lapset hoitaa kotona vai päiväkodissa ja kenen etua mikäkin ratkaisu palvelee? Samaan aikaan yhteiskunnassa vallitsee aiheellinen laaja huoli lapsiperheiden köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Niin kysymys lasten päivähoidosta kuin lapsiperheiden syrjäytymisestäkin koskee myös vantaalaisia perheitä ja Vantaan päättäjiä.

Lasten päivähoidon järjestäminen on tunteita herättävä kysymys, joka palaa toistuvasti julkiseen keskusteluun vuosikymmenestä toiseen. 1960- ja 1970-lukujen taitteessa päädyttiin panostamaan päiväkoteihin ja 1990-luvun alussa taas lasten kotihoidon tukemiseen. Kotihoidon katsotaan usein olevan parempi vaihtoehto erityisesti alle 3-vuotiaille lapsille. Toisaalta mm. sosiaalipoliittinen tutkimus on osoittanut sen tosiasian, että erityisesti äitien työssäkäynti on tehokkain keino ehkäistä lapsiperheiden köyhyyttä ja sitä usein seuraavaa syrjäytymistä. Lasten päivähoidolla on myös kansantaloudellinen merkitys, joka korostuu entisestään lähitulevaisuudessa, jos ennakoitu työvoimapula realisoituu. Aiempaa useamman vanhemman työpanosta tullaan tarvitsemaan kodin ulkopuolella.

Kaikki me vanhemmat haluamme lapsemme parasta. Karu tosiasia on kuitenkin myös se, ettei useimmilla meistä tavallisista palkansaaja- ja yrittäjäperheistä ole korkeiden elin- ja asumiskustannusten vuoksi minkäänlaista mahdollisuutta edes harkita pitkäaikaista lasten kotihoitoa. Tosiasiat puhuvat sen puolesta, että meillä Vantaalla, kuten muissakin Suomen kaupungeissa ja kunnissa on välttämätöntä panostaa laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen ja lähellä kotia saatavilla olevaan kodin ulkopuoliseen lasten päivähoitoon. Sopiva päivähoitopaikka on pystyttävä tarvittaessa tarjoamaan nopeastikin, eikä tällöinkään ole kohtuullista, että päivähoitopaikka sijaitsee kaukana kotoa vaikeiden kulkuyhteyksien päässä. Vantaalla ei tule tinkiä päivähoitopalveluiden laadusta ja saatavuudesta.

Susanna Bruun

Valtiotieteiden maisteri ja äiti

Martinlaakso

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 9.5.2012