Länsi-Vantaan Sosialidemokraatien mielipide asemakaavan muutokseen nro 002400 osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennys

Ajankohtaista,Etusivu
Kaava 002400

Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry on tutustunut asemakaavan muutokseen nro 002400 koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennystä (13.9.2021). Lausumme mielipiteenämme seuraavaa:

Yleistä

Näemme täydennysrakentamisen tarpeellisena, mutta sen tulee tapahtua huolella, asumisviihtyisyys ja turvallisuus huomioon ottaen. Liian tiivistä rakentamista tulee välttää ja luoda väljyyttä ja valoisuutta.  

Alikulun poisto Myyrmäen aseman ja Jönsaksenpuiston välillä

Osallisuus- ja arviointisuunnitelman täydennyksessä on esitetty alikulun poistamista Myyrmäen aseman ja Jönsaksenpuiston väliltä. Tämä alikulku on erittäin suosittu ja paljon käytetty yhteys. Alikulun käyttäminen on luontevaa ja se parantaa olennaisesti kevyen liikenteen turvallisuutta Jönsaksentien itäpuoliselta alueelta asemalle, bussiterminaaliin ja kouluihin. Sitä käytetään myös ahkerasti ulkoilu- ja viheralueille mentäessä. Erityisen suuri merkitys alikululla on yksin liikkuvien lasten sekä hitaasti liikkuvien jalankulkijoiden turvallisuudelle. Myyrmäen aikaisemmat suunnitteluperiaatteet erillisiin turvallisiin kevyen liikenteen yhteyksiin perustuvasta järjestelmästä eivät ehkä ole ”muodikkaita” ja suurkaupungin keskustaan sopivia. Myyr York –nimestään huolimatta Myyrmäki ei ole suurkaupungin keskusta eikä kaikkia alueella hyviksi ja toimiviksi sekä turvallisiksi havaittuja suunnitteluperiaatteita kannata romuttaa. Ne ovat olleet aikanaan ja ovat yhä alueen vetovoimatekijöitä. Jos korttelin A eteläpuolelle tarvitaan enemmän väljyyttä, se voidaan varmaankin ottaa korttelin alueesta.

Liikenne

Punamultatorin joukkoliikenneterminaalin toimivuutta ei saa vaarantaa. Terminaaliin kuuluvat olennaisena osana Jönsaksentiellä olevat pysäkit. Itäpuolella olevalle pysäkille johtava suojatie on luonnoksessa poistettu. Jönsaksentien kadunvarsipysäköinti (varsinkin Vaskivuorentien liittymässä) ja siitä seuraava kaistojen vähentäminen (vaikka selostuksessa on toisin esitetty) hidastaa bussiliikennettä.

Vaskivuorentien ja Jönsaksentien valo-ohjatun liittymän läheisyyteen esitetyt kadunvarsipaikat ovat suuri toimivuus- ja turvallisuushaitta.

Jönsaksentien pohjoispään kevyen liikenteen eritasosilta on esitetty purettavaksi ”suorempien ja helpompien kulkureittien aikaansaamiseksi”.  Sillan purkamisesityksen ymmärtää kulmakorttelin (C) suunnittelua helpottavana, mutta kulkureittejä se ei helpota. Ojahaanpolkua pohjoisesta tuleva kulmakortteliin (C) aikova joutuu tulemaan 90 m etelään, ylittämään Löydöstien, Jönsaksentien ja Liesikujan, jos ei pysty käyttämään porrasyhteyttä. Kannattaa myös huomata, että Ojahaanpolun sillan alle ei mahdu kunnollista kevyen liikenteen raittia.

Lisätietoja yhteyshenkilöltämme Jyrki Huovinen, jyrki.huovinen(at)kolumbus.fi

Kaava kaupungin sivuilla: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyrmaen_kaavat/myyrmaen_kaavat_arkisto/101/0/140082

Myyrmäki 29.9.2021

LÄNSI-VANTAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Tuija Ihalainen                                Susanna Bruun

puheenjohtaja                                  sihteeri